Tellurium powder, -325 mesh, 99.99% (metals basis)

Nr CAS: 13494-80-9
Nr katalogowy: 43450
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 43450 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P301+P310a-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar