Tellurium lump, typically 12mm (0.47in), 99.9999% (metals basis)

Nr CAS: 13494-80-9
Nr katalogowy: 10758
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 10758 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P264-P270-P301+P310a-P321-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar