(+)-Tartaric acid, for analysis, AR, meets the specification of Ph. Eur. 500GR

Nr CAS: 87-69-4
Nr katalogowy: T/0250/53
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: T/0250/53 Kategoria:

Opis

Wielkość opakowania: 500GR

Wzór sumaryczny: C4 H6 O6

Masa cząsteczkowa: 150.09

Zwroty wskazujące zagrożenie: H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P305+P351+P338 P310

Synonimy: L(+)-Dihydroxysuccinic acid; Natural tartaric acid

 

Brand

Fisher Chemical