(+)-Tartaric acid, extra pure, SLR, crystals 250GR

Nr CAS: 87-69-4
Nr katalogowy: T/0200/50
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: T/0200/50 Kategoria:

Opis

Wielkość opakowania: 250GR

Wzór sumaryczny: C4 H6 O6

Masa cząsteczkowa: 150.09

Zwroty wskazujące zagrożenie: H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P305+P351+P338 P310

Synonimy: L(+)-Dihydroxysuccinic acid; Natural tartaric acid

 

Brand

Fisher Chemical