Tantalum(V) chloride, 99.8% (metals basis)

Nr CAS: 37155
Nr katalogowy: 14164
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 14164 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: TaCl-5-

Masa cząsteczkowa: 358.21

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar