Tantalum powder, -325 mesh, Puratronicĺ¨, 99.97% (metals basis), Nb 50ppm

Nr CAS: 7440-25-7
Nr katalogowy: 10345
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 10345 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar