Sulfuric acid, 99.9999% (metals basis), 92% min

Nr CAS: 7664-93-9
Nr katalogowy: 11000
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 11000 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: H-2-SO-4-

Masa cząsteczkowa: 98.08

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar