Succinic acid, 99+%

Nr CAS: 110-15-6
Nr katalogowy: A12084
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A12084 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: HO-2-CCH-2-CH-2-CO-2-H

Masa cząsteczkowa: 118.09

Zwroty wskazujące zagrożenie: H303-H315-H318-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar