Strontium oxide, 99.5% (metals basis), SrO 䊚97%

Nr CAS: 1314-11-0
Nr katalogowy: 88220
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 88220 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: SrO

Masa cząsteczkowa: 103.62

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar