Strontium nitrate, anhydrous, 98%

Nr CAS: 10042-76-9
Nr katalogowy: 30534
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 30534 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: N-2-O-6-Sr

Masa cząsteczkowa: 211.63

Zwroty wskazujące zagrożenie: H272-H302-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P221-P210a-P220-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar