Strontium fluoride, Optical Grade

Nr CAS: 7783-48-4
Nr katalogowy: 11020
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 11020 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: SrF-2-

Masa cząsteczkowa: 125.62

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar