Sodium tetraphenylborate, 99%

Nr CAS: 143-66-8
Nr katalogowy: A10909
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A10909 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-2–4-H-2–0-BNa

Masa cząsteczkowa: 342.23

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P301+P310a-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar