Sodium tetrachloropalladate(II) hydrate, Premionĺ¨, 99.999% (metals basis), Pd 30% min

Nr CAS: 13820-53-6
Nr katalogowy: 43945
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 43945 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Cl-4-Na-2-Pd•xH-2-O (x≈3)

Masa cząsteczkowa: 294.20(anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H290-H302-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280f-P305+P351+P338

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar