Sodium tetraborate, anhydrous, 99.5% (metals basis)

Nr CAS: 1330-43-4
Nr katalogowy: 12305
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 12305 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: B-4-Na-2-O-7-

Masa cząsteczkowa: 201.22

Zwroty wskazujące zagrożenie: H360

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P201-P280-P202-P308+P313-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar