Sodium n-dodecyl sulfate, 99% (dry wt.), water <1.5%

Nr CAS: 151-21-3
Nr katalogowy: A11183
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A11183 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CH-3-(CH-2-)-1–1-OSO-3-Na

Masa cząsteczkowa: 288.38

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228-H302-H311-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar