Sodium methoxide, ca 30% w/w in methanol

Nr CAS: 124-41-4
Nr katalogowy: B21872
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: B21872 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CH-3-ONa

Masa cząsteczkowa: 54.02

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H301-H311-H331-H314-H318-H370

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P301+P310a-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar