Sodium metaborate tetrahydrate, 98%

Nr CAS: 10555-76-7
Nr katalogowy: A11803
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A11803 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: NaBO-2-•4H-2-O

Masa cząsteczkowa: 137.86 (65.80anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H303-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar