Sodium iodide, ACS, 99.5% min

Nr CAS: 7681-82-5
Nr katalogowy: 40196
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 40196 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: NaI

Masa cząsteczkowa: 149.89

Zwroty wskazujące zagrożenie: H303-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar