Sodium hydroxide, 32% w/w aq. soln.

Nr CAS: 1310-73-2
Nr katalogowy: L13095
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: L13095 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: HNaO

Masa cząsteczkowa: 40

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar