Sodium fluoride, 99%

Nr CAS: 7681-49-4
Nr katalogowy: A13019
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A13019 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: FNa

Masa cząsteczkowa: 41.99

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301-H315-H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280a-P301+P310a-P305+P351+P338-P321-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar