Sodium dihydrogen phosphate monohydrate, ACS, 98.0-102.0%

Nr CAS: 10049-21-5
Nr katalogowy: 11591
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 11591 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: NaH-2-PO-4-•H-2-O

Masa cząsteczkowa: 137.99 (119.98anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar