Sodium borohydride, stable aq. soln., 4.4M in 14M NaOH

Nr CAS: 16940-66-2
Nr katalogowy: 87659
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 87659 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: BH-4-Na

Masa cząsteczkowa: 37.83

Zwroty wskazujące zagrożenie: H260-H302-H313-H332-H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P223-P231+P232-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar