Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 98%

Nr CAS: 1070-89-9
Nr katalogowy: 33505
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 33505 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-6-H-1–8-NNaSi-2-

Masa cząsteczkowa: 183.38

Zwroty wskazujące zagrożenie: H261-H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280-P305+P351+P338-P309-P310-P370+P378c-P402

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar