Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 2M soln. in THF

Nr CAS: 1070-89-9
Nr katalogowy: L13352
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: L13352 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-6-H-1–8-NNaSi-2-

Masa cząsteczkowa: 183.38

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H303-H333-H314-H318-H351-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar