Silver powder, crystalline, -60+80 mesh, Premionĺ¨, 99.99% (metals basis)

Nr CAS: 7440-22-4
Nr katalogowy: 11408
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 11408 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H400-H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar