Silver nanopowder, APS 20-40nm, 99.9% (metals basis)

Nr CAS: 7440-22-4
Nr katalogowy: 45509
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 45509 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Ag

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H400-H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar