Silver nanoparticles, 60nm, 0.02 mg/ml, supplied in 2mM sodium citrate, 430nm absorption

Nr CAS: 7440-22-4
Nr katalogowy: J67208
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J67208 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie:

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar