Silicon(IV) oxide, powder, 0.5 micron, 99.9%

Nr CAS: 7631-86-9
Nr katalogowy: L16985
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: L16985 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: SiO-2-

Masa cząsteczkowa: 60.09

Zwroty wskazujące zagrożenie: H373

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260-P314-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar