Silicon powder, crystalline, APS ‰ä_50nm, 98%, Laser synthesized from vapor phase

Nr CAS: 7440-21-3
Nr katalogowy: 44384
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 44384 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228-H303

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P280-P240-P241-P312-P370+P378c

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar