Silicon carbide, alpha-phase, 99.8% (metals basis)

Nr CAS: 409-21-2
Nr katalogowy: 40155
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 40155 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: SiC

Masa cząsteczkowa: 40.1

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H351-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P201-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar