Silicon carbide, 99.5% (metals basis)

Nr CAS: 409-21-2
Nr katalogowy: 97938
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 97938 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: SiC

Masa cząsteczkowa: 40.1

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar