Silica gel, preparative chromatography grade, spherical, 7.5 micron APS, 120 angstroms, 99.99+%

Nr CAS: 63231-67-4
Nr katalogowy: 45816
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 45816 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H319-H335-H373

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260-P280i-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar