Samarium(III) fluoride, anhydrous, REactonĺ¨, 99.9% (REO)

Nr CAS: 13765-24-7
Nr katalogowy: 13660
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 13660 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: SmF-3-

Masa cząsteczkowa: 207.35

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H312-H331-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar