Ruthenium(IV) oxide hydrate, Premionĺ¨, 99.99% (metals basis), Ru 54-60%

Nr CAS: 32740-79-7
Nr katalogowy: 43403
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 43403 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: RuO-2-•xH-2-O

Masa cząsteczkowa: 133.07(anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280i-P264-P305+P351+P338-P337+P313

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar