Ruthenium powder, -22 mesh, Premionĺ¨, 99.98% (metals basis excluding Ca), Ca 100ppm max

Nr CAS: 7440-18-8
Nr katalogowy: 10667
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 10667 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P280-P240-P241-P370+P378a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar