Rubidium sulfate, 99% (metals basis)

Nr CAS: 7488-54-2
Nr katalogowy: 13493
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 13493 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Rb-2-SO-4-

Masa cząsteczkowa: 267

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280a-P264-P305+P351+P338-P321-P332+P313-P337+P313

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar