Rubidium carbonate, 99%

Nr CAS: 584-09-8
Nr katalogowy: A12240
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A12240 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CO-3-Rb-2-

Masa cząsteczkowa: 230.95

Zwroty wskazujące zagrożenie: H303-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar