(R)-(+)-1-Phenylethylamine, 98%

Nr CAS: 3886-69-9
Nr katalogowy: A10967
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A10967 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-8-H-1–1-N

Masa cząsteczkowa: 121.18

Zwroty wskazujące zagrożenie: H227-H302-H311-H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210e-P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar