Pyrazine, 99+% (dry wt.) water <1.0%

Nr CAS: 290-37-9
Nr katalogowy: A13982
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A13982 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-4-H-4-N-2-

Masa cząsteczkowa: 80.09

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar