Proteinase K, from Tritirachium album, Affymetrix/USB

Nr CAS: 39450-01-6
Nr katalogowy: J76230
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J76230 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H334-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P284-P261-P280a-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar