Praseodymium(III, IV) oxide, REactonĺ¨, 99.996% (REO)

Nr CAS: 12037-29-5
Nr katalogowy: 10914
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 10914 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Pr-6-O-1–1-

Masa cząsteczkowa: 1021.43

Zwroty wskazujące zagrożenie: H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280i-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar