Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate, Premionĺ¨, 99.99% (metals basis), Au 49% min

Nr CAS: 27988-75-6
Nr katalogowy: 12150
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 12150 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: AuCl-4-K•xH-2-O

Masa cząsteczkowa: 377.88(anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H290-H302-H314-H318-H412

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar