Potassium peroxydisulfate, ACS, 99.0% min

Nr CAS: 7727-21-1
Nr katalogowy: 13145
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 13145 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: K-2-S-2-O-8-

Masa cząsteczkowa: 270.31

Zwroty wskazujące zagrożenie: H272-H302-H315-H319-H334-H317-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P221-P210a-P284-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar