Potassium hydroxide, ACS, 85% min, K2CO3 2.0% max

Nr CAS: 1310-58-3
Nr katalogowy: 13451
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 13451 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: KOH

Masa cząsteczkowa: 56.11

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H314

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar