Potassium hydrogen fluoride, 98%

Nr CAS: 7789-29-9
Nr katalogowy: A13031
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A13031 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: KHF-2-

Masa cząsteczkowa: 78.1

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301-H314

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P301+P310a-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar