Potassium ethoxide, 95%

Nr CAS: 917-58-8
Nr katalogowy: 14263
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 14263 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-2-H-5-KO

Masa cząsteczkowa: 84.16

Zwroty wskazujące zagrożenie: H251-H314

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar