Potassium dihydrogen phosphate, 98+%

Nr CAS: 7778-77-0
Nr katalogowy: A12142
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A12142 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: H-2-KO-4-P

Masa cząsteczkowa: 136.09

Zwroty wskazujące zagrożenie: H313-H315-H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280a-P264-P305+P351+P338-P321-P332+P313-P337+P313

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar