Potassium carbonate, anhydrous, 99%

Nr CAS: 584-08-7
Nr katalogowy: A16625
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A16625 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CK-2-O-3-

Masa cząsteczkowa: 138.21

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280i-P264-P305+P351+P338-P301+P312a-P337+P313-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar