Potassium bromide, Spectroscopy Grade

Nr CAS: 2/3/58
Nr katalogowy: 39796
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 39796 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: KBr

Masa cząsteczkowa: 119.01

Zwroty wskazujące zagrożenie: H303-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar