Platinum(II) chloride, 98%

Nr CAS: 10025-65-7
Nr katalogowy: A16549
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A16549 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Cl-2-Pt

Masa cząsteczkowa: 266

Zwroty wskazujące zagrożenie: H303-H314-H318-H334-H317

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P284-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar